Starkare Röst har syftet att lyfta fram utsatta människors röst genom bild och text med avsikten att överrösta myt och fördomar och se människan bakom.


Vem är egentligen personen som sitter på gatan med koppen ochsmåmynten? Dagligen passerar vi människan utan att kanske reflektera över vem personenär och hur och varför har hen hamnat där. En del människor vill engagera sig,förstå och bidra på något sätt. Andra väljer att vända ryggen, motarbeta ochexkludera. Det är utan tvekan en fråga som gör oss både berörda och upprörda.Debatten om frågan pågår ständigt från alla håll utan att inkludera människornasom det berör. Med detta tycks det uppstå olika uppfattningar och påståendensom i sin tur leder till bristande insikt samtidigt som frågan kvarstår obesvarat.Vem är den där personen egentligen? Vad har hen att säga och berätta? Vadhoppas hen på och vad drömmer personen om? Genom detta projekt vill vi komma närmare människorna och lyfta fram deras egna ord och tankar.

Starkare Röst är ett partipolitiskt och religiöst obundet projekt.



Carlos Zaya
Fotograf och initiativtagare.
Info@carloszaya.com





I samarbete med Sensus. 

Using Format